De Praktijk

Een jong en gedreven team met nieuwe ideeën: een team dat maar wat graag een frisse wind in de huidige wereld van fysiotherapie blaast. Dit betekent dat we een flexibele ‘next gen’-praktijk zijn met nieuwe apparatuur, een frisse inrichting en moderne behandelmethodes.

Vergoeding: The Gym Fysiotherapie heeft contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Indien je bent verzekerd voor fysiotherapie gaan declaraties automatisch naar de zorgverzekering. Je ontvangt geen nota. Voor kinderen onder de 18 valt fysiotherapie per definitie in het basispakket, ook deze behandelingen worden vergoed. Indien je geen fysiotherapie in je zorgpakket hebt ontvang je aan het eind van de maand de nota per mail.

Basisverzekering: Voor kinderen tot 18 jaar valt fysiotherapie in de basisverzekering. De zorgverzekering vergoedt de behandelingen.

Verwijsbrief: Onze fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerde eerstelijns zorgverleners. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. De kwaliteit van de behandelingen is gewaarborgd door het feit dat onze therapeuten ingeschreven staan in het BIG-register en het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

Afspraak niet nakomen: Bij verhindering geeft u dit zo snel mogelijk door. Wanneer de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.

Tarieven fysiotherapie 2018
Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Screening, intake en onderzoek € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Toeslag voor zitting aan huis € 15,00