De Praktijk

Een jong en gedreven team met nieuwe ideeën: een team dat maar wat graag een frisse wind in de huidige wereld van fysiotherapie blaast. Dit betekent dat we een flexibele ‘next gen’-praktijk zijn met nieuwe apparatuur, een frisse inrichting en moderne behandelmethodes.

Maar dat betekent ook een andere aanpak.

Vergoeding: The Gym Fysiotherapie heeft bewust besloten geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wij vinden dat kwaliteit voorop moet staan en de verzekeraar niet op de stoel van de fysiotherapeut mag zitten. Wij willen geen restricties of beperkingen in onze behandelstrategie.

De nota’s kun je zelf indienen bij je verzekeraar en in bijna alle gevallen krijg je (een deel) van de behandeling gewoon vergoedt. De hoogte van dat bedrag is per verzekeraar verschillend. Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverkeraar.

Een contract met zorgverzekeraars heeft overigens niks met de kwaliteit van onze behandelingen te maken. Deze is gewaarborgd door het feit dat onze therapeuten ingeschreven staan in het BIG-register en het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

Basisverzekering: Voor kinderen tot 18 jaar valt fysiotherapie in de basisverzekering. De zorgverzekering vergoedt de behandelingen.

Verwijsbrief: Onze fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerde eerstelijns zorgverleners. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Afspraak niet nakomen: Bij verhindering geeft u dit zo snel mogelijk door. Wanneer de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.

Tarieven fysiotherapie 2018
Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Screening, intake en onderzoek € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Toeslag voor zitting aan huis € 15,00